Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ มายื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ มายื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

เร่งรัดการดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐ มายื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน 120 วัน (สิ้นสุดการยื่นคำขอ วันที่ 7 กันยายน 2564)