Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

นครปฐม ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

นครปฐม ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่ปริมณฑล และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิธี ลดปัญหาการนำเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป รวมถึงลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เกิดจากการถอดแยกชิ้นส่วน โดยปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวนครปฐม ได้นำซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์จำนวนมาก ส่งคืนให้กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับ อบต. เทศบาล รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์จำนวนมาก อาทิ โทรศัพท์มือถือ เตาอบ ไมโครเวฟ โทรทัศน์ เครื่องปริ้นเตอร์ พัดลม ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผอ.ทสจ.นครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในหลักการและได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณา โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา และได้ปรับชื่อร่างกฎหมาย เป็น “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….” ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่