Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

แผนผังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

แผนผังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำหรับผู้เข้ารับการประเมินทุกท่าน ขอให้ไปรายงานตัว ณ อาคารกองร้อยบังคับการและบริการ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

ทั้งนี้ ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง #เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจฯ

จากเดิม 14-15 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ

City Hall map - mnre2

ขนาดไฟล์:3.39 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 99 ครั้ง