Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นจัน และต้นรวงผึ้ง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

แกลเลอรี่