Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นสัก จำนวน 300 ต้น ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว โดยน้อมนำพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ พร้อมนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในราชการที่ 9 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่