Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่ป่า นำจิตอาสาพระราชทานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วจังหวัด
   วันนี้ (3 ก.ย.63) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีส่วนข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม 
   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยน้อมนําพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่า ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนการบินกําแพงแสน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วยพันธุ์กล้าไม้ พะยูง สัก มะยมหิน เหลืองปรีดียาธร และกระทิง พร้อมทั้งได้มอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครปฐม

แกลเลอรี่