Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
วันนี้ (25 ส.ค.63) ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และประชาชนชาวตำบลดอนยายหอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย พะยูง หางนกยูง สัก มะยมหิน และกระทิง จำนวน 200 ต้น ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยน้อมนำพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ พร้อมนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในราชการที่ 9 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่