Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นจัน และต้นรวงผึ้ง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

21 ต.ค. 63

ข่าวน้ำบาดาล

ดูทั้งหมด
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดยส่วนทรัยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ให้กับ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และให้กับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในจังหวัดนครปฐม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่งยั่งยืน และรับฟังกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ณ โรงแรมริเวอร์

21 ก.พ. 63

ข่าวทรัพยากร

ดูทั้งหมด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า วันนี้ (9 กันยายน 2563) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นสัก จำนวน 300 ต้น ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว โดยน้อมนำพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ พร้อมนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในราชการที่ 9 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

9 ก.ย. 63