Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ

ข้อ o27-2 การบรรจุและแต่งต้้ง&ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ขนาดไฟล์:7.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง

ข้อ o27-1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ฯ ในสังกัด ทส

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

บริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์:3.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

ข้อ o27-2 รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ รายงานตัว 27มกรา64

ขนาดไฟล์:0.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

ข้อ o27-3 การพัฒนาบุคลกร-หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

ข้อ o27-3 การพัฒนาบุคลากร อบรมหลักสูตร นบก ทส

ขนาดไฟล์:3.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

ข้อ o27-3 การพัฒนาบุคลากร-อบรมข้าราชการบรรจุใหม่

ขนาดไฟล์:6.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

ข้อ o27-4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

ข้อ o27-4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป

ขนาดไฟล์:8.61 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

ข้อ o27-5 การให้คุณให้โทษและกำลังใจ-จำนวนครั้งในการมาทำงานสาย

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

ข้อ o27-5 การให้คุณให้โทษกำลังใจ-ประกาศฯ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์:0.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง